Абонент

Абонент – 1) користувач певним видом масових послуг (наприклад, телефоном); 2) користувач, який має право доступу до системи обробки інформації, комунікацій; 3) особа (фізична або юридична), що має абонемент.
Абонент - Економічний словник


Абонент