Абсентеїзм землевласницький

Абсентеїзм землевласницький – форма юридичної та економічної власності на землю, за якої власник не бере участі у виробництві, віддає землю у володіння іншій особі, отримуючи за це дохід у формі ренти або прибутку. Значну роль А. з. відіграє у двох основних формах: 1) землевласник-абсентеїст призначає менеджера для ведення господарства на його землі; 2) здає землю в оренду. Основною формою А. з. на сучасному етапі є здача землі в оренду. Так, у США на початку 90-х землевласники-абсентеїсти здавали в оренду до 45% землі. У деяких країнах для А. з. обмежують спеціальні закони. Виникнення А. з. на сучасному етапі в країнах Центральної та Східної Європи зумовлене поверненням земель та іншого майна колишнім власникам або їх спадкоємцям (реституція власності), які здають її в оренду, а самі проживають у містах. А. з. – поширене явище в Болгарії, Чехії, Словаччині та ін. країнах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Абсентеїзм землевласницький - Економічний словник


Абсентеїзм землевласницький