Абсолютна рента

Абсолютна рента – форма земельної ренти при капіталізмі, яку необхідно сплачувати власникові за будь-яку ділянку землі, незалежно від її родючості й місця розташування. Таким чином, А р. є економічною формою монополії приватної власності на землю. Її джерелом є надлишок додаткової вартості над середнім прибутком (різниця між ринковою вартістю сільськогосподарської продукції і суспільною ціною виробництва), а умовою виникнення – значно нижча органічна будова капіталу в сільсько­му господарстві. Коли фермер або капіталіст – фермер

сам є власником землі, зникає причина існування А. р. В результаті розгортання науково-технічної революції в сільському господарстві (впровадження біотехнології, електроніки, комп’ютерної техніки тощо), а також монополізації агро­бізнесу, інтеграції сільського господарства з переробними галузями промисловості, формування аграрно-промислового комплексу і т. ін. відбувається поступове зближення органічної будови капіталу сільського господарства з промисловістю, що зумовлює дію тенденції до зменшення (навіть зникнення) А. р. Повному вирівнюванню органічної будови капіталу сільського господарства
з промисловістю перешкоджає сезонний характер виробництва, а отже, сезонний характер використання сільськогосподарської техніки, значна віддаленість багатьох ферм від ринків збуту, що призводить до зростання питомої ваги транспортних засобів серед знарядь праці. Крім того, науково-технічна революція ще не охопила більшості країн світу або охопила далеко не повною мірою. Тому органічна структура капіталу в сільському господарстві таких країн нижча, ніж у промисловості, що зумовлює існування в них А. р. У розвинутих країнах світу внаслідок дії вищеназваних факторів та практики ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, де близько половини доходів фермерських господарств, кооперативів тощо формується за рахунок дотування з державного бюджету. А р. відсутня.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Абсолютна рента - Економічний словник


Абсолютна рента