АБСОРБЦІЯ

Екологія – охорона природи

АБСОРБЦІЯ – вбирання однієї речовини іншою з рівномірним розподілом її в об’ємі поглинача. Вбирання газів або рідин, а також світла і звуку всім об’ємом (на відміну від адсорбції) рідини чи твердого тіла. А. рідким абсорбентом певного компонента газової суміші – розчинення, рідкої – екстракція. Відбувається в абсорберах (мет. колона або інша видовжена місткість), яка має розгалужену поверхню стікання газів чи рідини. Застосовують у різних галузях пром-сті, системі життєзабезпечення орбітальних космічних комплексів. А. світла – те саме, що й поглинання світла.
АБСОРБЦІЯ - Довідник з екології


АБСОРБЦІЯ