АБСТРАКТНЕ І КОНКРЕТНЕ

Культурологічний словник

АБСТРАКТНЕ І КОНКРЕТНЕ (від лат. abstractus – відокремлений, conkretus – згущений, ущільнений) – категорії діалектичної логіки, в яких відображено діалектику відокремленості й цілісності в системному функціонуванні і розвитку явищ дійсності та її відтворення в процесі пізнання. К. – це реально існуючий об’єкт (окрема річ чи система речей) як цілісне утворення у внутрішній суттєвій єдності всіх його сторін, зв’язків і відношень, єдине ціле у всіх його часткових і особливих проявах. Конкретне є “єдністю у багатоманітності”. А. є певною стороною К. у своїй відносній самостійності, відірваності від К., його однобічним проявом. Тому А. – це не тільки окреме, відірване від загального, а й загальне безвідносно до окремого.
АБСТРАКТНЕ І КОНКРЕТНЕ