Адендум

Адендум – прикріплений до акції аркуш паперу, на якому під час передання акції іншій особі розписується попередній її тримач.
Адендум - Економічний словник


Адендум