АДЕПТ

Культурологічний словник

АДЕПТ (від лат. adeptus – той, хто чогось досяг) – пристрасний прихильник якогось вчення, ідеї.
АДЕПТ