Адміністративне депонування

Адміністративне депонування – передані клієнтом у банк на зберігання цінні папери для їх адміністрування щодо класифікації та руху на біржі. Банк у цьому випадку є фінансовим агентом.
Адміністративне депонування