АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

УРОК 4. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Очікувані результати: учень пояснює, що таке адміністративно-територіальний поділ, розрізняє одиниці адміністративно-територіального поділу України; називає етапи формування території України; показує на карті області України та АР Крим.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник географії, зошит для практичних робіт, карти “історичні землі України”, “Адміністративно-територіальний устрій”.

Опорні поняття: історичні

землі, провінції, намісництва, полки, губернії, округи, області, автономна республіка, адміністративно-територіальний устрій.

Географічна номенклатура: Автономна Республіка Крим, області України, Київ, Севастополь.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

Географічний диктант

Клас поділяється по рядах на два варіанти, у кожному з яких різним історичним землям України відповідають певні цифри. Наприклад: Середня Наддніпрянщина – 1, 2; Запоріжжя – 3, 4; Галичина – 5, 6; Слобожанщина

– 7,8. Залежно від відповіді учні повинні написати певну цифру.

Питання

1) На території цієї історичної землі сформувалось ядро українського етносу на основі східнослов’янських племен полян, сіверян і деревлян.

2) З кінця XVIII ст. територія цієї історичної землі була провінцією Австрійської імперії.

3) На території цієї історичної землі в XVI-XVIII ст. розташовувалася Запорозька Січ.

4) З часом найбільші поселення цієї історичної землі стали центрами полків, які малі певну автономію в Російській державі.

5) У середині XVII ст. тут сформувалася козацька гетьманська держава (Гетьманщина).

6) Сьогодні територія цієї історичної землі включає Дніпропетровську, значну частину Запорізької та Кіровоградської областей.

7) У межах сучасного адміністративного поділу територія цієї історичної землі включає Київську, Черкаську, частину Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Відповіді першого варіанта: 1, 5, 3, 7, 1, 3, 1.

II. Мотивація навчальної діяльності

Першими спробами адміністративно-територіального поділу можна вважати існування земель-князівств за часів Київської Русі. Однією з перших і головних таких земель була Київська, що виникла на етнічному грунті Русі, а відтак і Переяславська, Чернігово-Сіверська, Галицька, Волинська землі. Здобуття окремими територіальними утвореннями статусу землі фіксувалося офіційними документами – грамотами, що засвідчувало їх відносну самостійність.

Сьогодні адміністративно-територіальний поділ країни сприяє реалізації державної влади на місцях і здійсненню місцевою владою самоврядування.

III. Актуалізація опорних знань

Що ви знаєте з “Історії України” про адміністративно-територіальний поділ території країни в різні періоди?

На скільки областей розділено територію України?

Які ще адміністративно-територіальні одиниці країни ви знаєте?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Історико-географічний огляд адміністративно-територіального

Поділу України

За часів Київської Русі територія сучасної України поділялася на землі-князівства. У період існування гетьманської держави було запроваджено полково-сотенний устрій. Після його скасування було утворено намісництва, а згодом губернії та генерал-губернаторства.

Галичина була частиною Австрії (згодом – Австро-Угорщини), де вона мала статус провінції.

У 1920 р. радянську Україну було поділено на губернії. У 1925 р. уведено окружний поділ, який у 1932 р. змінила система управління з областями та районами.

2. Сучасний адміністративно-територіальний поділ

У складі України виділяється Автономна Республіка Крим, двадцять чотири області й два міста – Київ і Севастополь (вони мають спеціальний статус). До середньої ланки адміністративно-територіального устрою належать адміністративні райони, яких налічується 490, та міста обласного підпорядкування. У складі районів є міста районного підпорядкування, селища і села.

Практична робота 2. Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України

3. Формування території України

Три основні етапи. Перший – кінець XVI – середина XVIII ст., другий – друга половина XVIII – ХІХ ст., третій – до середини XX ст.

V. Закріплення матеріалу

– Чим пояснюються зміни в адміністративно-територіальному устрої території України протягом XVII-XІХ століть?

– Які зміни відбувались у складі території України впродовж ХХ ст.? З якими історичними подіями вони пов’язані?

– Охарактеризуйте склад території України й особливості управління на різних етапах: князівському, польсько-литовському, козацькому, імперському, новітньому.

VI. Домашнє завдання

Для записів:
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ