Адорно Теодор

Політологічний словник

Адорно Теодор (1903 – 1969) – німецький філософ і соціолог. В окремих творах, зокрема написаних спільно з М. Хоркхаймером (Діалектика просвітництва), з неомарксистських позицій стверджував, що еволюція людства, по суті, є не чим іншим, як історією “невдалої цивілізації, а історія Заходу – це патологічний процес зростаючого божевілля та втрати індивідуальної свободи”. Доводив, що і після поразки фашизму існував авторитарний (фашизоїдний) тип особи, головними установками якого було некритичне ставлення до конкретних порядків у суспільстві. Наприкінці життя відійшов від “нових лівих;, екстремістські позиції яких підтримував спочатку.

М. Головатий
Адорно Теодор