Адвокатура

Адвокатура – добровільне професійне об’єднання юристів, покликане згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм юридичну допомогу. Особливістю А. є те, що вона, з одного боку, може розглядатись як інститут правової системи, а з другого – як корпус юристів, які професійно займаються адвокатською діяльністю. На А. суспільством і державою покладено важливу місію захисту насамперед прав людини, а також підприємств, установ, об’єднань громадян тощо. А. не займається господарською діяльністю, не ставить собі за мету одержання прибутку. Діяльність А. регулюється Конституцією України, Законом України “Про адвокатуру”, іншими законодавчими актами і статутами адвокатських об’єднань. А. в Україні здійснює свою діяльність на принципах верховенства права, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Адвокатура - Довідник з правознавства


Адвокатура