АФОТОСФЕРА

Екологія – охорона природи

АФОТОСФЕРА – зона розвитку життя без сонячного світла. В океані це абісопелагіаль та абісаль разом, у літобіосфері займає всю її товщу.
АФОТОСФЕРА