Африки політична думка

Політологічний словник

Африки політична думка – сукупність світогляду і знань про політику, які зосереджені у суспільно-політичних поглядах, ідеях, підходах мислителів різних часів і країн Африки. За стародавніх часів в А. п. д. переважала сакралізація монархії (монарх проголошувався намісником Бога на землі). У середні віки А. п. д. була пов’язана головним чином з поширенням раціоналістичних поглядів, під сумнів ставилося релігійне обгрунтування влади. Після тривалого періоду колонізації лише в XIX ст. в країнах Африки починають активно

поширюватися ідеї просвітництва, а ще пізніше – на початку XX ст. – виникає так званий панафриканський рух. На І Панафриканському конгресі (1919 р.) було сформульовано вимоги надання африканцям прав на землю та природні ресурси, обмеження їх експлуатації, скасування рабства та примусової праці, розвитку освіти, залучення африканців до управління тощо. Наступні конгреси (1921, 1923, 1927 р.) залишили ці вимоги незмінними, а вже на V конгресі (1945 р.) було висунуто вимогу незалежності Африки. В А. п. д. домінують політична проблема новоутворених держав, ідеї республіканського ладу і певне забезпечення федеративного
утворення держав. Останнім часом в А. п. д. дедалі помітнішими стають політичні погляди ліберального характеру, критика колоніалізму, євроцентризму. Як напрям в А. п. д. існує і африканський соціалізм. Нинішній етап А. п. д. характеризується подальшим пошуком найбільш ефективних моделей суспільства, політичного розвитку африканських країн у тісному взаємозв’язку з потребами сьогодення.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 1997.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Африки політична думка - Довідник з політології


Африки політична думка