Агентська угода

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Агентська угода – вид договору, як правило, у письмовій формі, із фізичною або юридичною особою (агентом). У цьому договорі звичайно вказуються повноваження, надані агенту; сфера, характер і порядок здійснення діяльності; умови і розмір винагороди агента; права і обов’язки сторін; термін дії; санкції проти сторони, що порушила умови і порядок урегулювання спірних питань, пов’язаних із виконанням договору.
Агентська угода