Агрегування

Агрегування – укрупнення економічних показників об’єднанням їх в групу. Агреговані показники – це узагальнені, синтетичні вимірники, які об’єднують в одному загальному показнику багато окремих показників. А. здійснюється додаванням, групуванням та іншими способами зведення окремих показників до узагальнених.
Агрегування