АГРЕСТЕ

Екологія – охорона природи

АГРЕСТЕ – саваноподібне ксерофітне рідколісся в більш вологій частині каатинги в Бразилії.
АГРЕСТЕ