АГРОАСОЦІАЦІЯ

Екологія – охорона природи

АГРОАСОЦІАЦІЯ – угруповання культурних рослин (агроценозів), що характеризується однаковим складом та подібними екол. умовами.
АГРОАСОЦІАЦІЯ