АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ

Екологія – охорона природи

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ – розділ меліорації, який розробляє теор. основи агролісомеліоративних робіт. Система заходів боротьби з посухою, ерозією грунтів, що передбачає створення захисних лісонасаджень, проведення агротехн., гідротехн., орган.-госп. та ін. робіт.
АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ - Довідник з екології


АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ