Агропромисловий комплекс (АПК) України

Агропромисловий комплекс (АПК) України – міжгалузеве утворення, що включає сільське господарство та інші галузі народного господарства, функціонує на засадах координації, широко розвинених і регульованих нормами права інтеграційних та кооперативних зв’язках. АПК України в широкому розумінні охоплює виробництво засобів виробництва для сільського господарства і тісно пов’язаних з ним галузей, їх матеріально-технічне забезпечення та виробниче обслуговування, а також усі стадії від виробництва до реалізації сільськогосподарської

продукції з метою максимального задоволення потреб населення в продуктах харчування, а промисловості – у сировині. Структурно в складі АПК виділяють три основні сфери: 1- виробництво і постачання ЛПК України засобами виробництва; 2 – сільське, рибне, лісове господарства; 3 – заготівля, зберігання, переробка і доведення готової продукції до споживача. У межах АПК України існує три види взаємопов’язаних відносин – економічні, управлінські та правові. Економічні та управлінські відносини регулюються нормами права, оскільки без цього їх реалізація неможлива.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Агропромисловий комплекс (АПК) України - Довідник з правознавства


Агропромисловий комплекс (АПК) України