АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Розділ 4
ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

4.12. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС Агропромисловий комплекс (АПК) – це сукупність галузей народного господарства, пов’язаних з виробництвом продовольства і предметів широкого вжитку з сільськогосподарської сировини і постачанням їх населенню.
В англомовній літературі це поняття відоме як агробізнес. У США воно включає володіння землею, сільськогосподарський процес, виробництво сільськогосподарської техніки, переробку сільськогосподарської сировини і транспортування

готових продуктів на ринок. В Європі агробізнес розуміють дещо вужче. В усьому світі агробізнес характеризується високим рівнем вертикальної і горизонтальної інтеграції господарюючих суб’єктів.
Умовно АПК поділяється на три групи:
– галузі, що здійснюють виробництво засобів виробництва для сільського господарства, його матеріально-технічне забезпечення і виробниче обслуговування;
– безпосередньо сільськогосподарське виробництво;
– галузі і виробництва, що переробляють сільськогосподарську сировину і забезпечують рух продукту від сільського господарства до кінцевого
споживача (харчова, відповідні галузі легкої промисловості, підприємства з транспортування, зберігання, реалізації).
Країни з розвиненим сільським господарством характеризуються також високим розвитком харчової промисловості.
Нині у світі виробництво продуктів харчування збільшується дещо швидшими темпами, ніж темпи приросту населення. За прогнозом, потреби у продуктах харчування підвищуватимуться упродовж найближчих двох – трьох десятиліть на 3-4 % щорічно, тому загроза голоду не зникне. Проблема недоїдання найгостріша в Африці – з 27 неблагополучних у цьому аспекті країн світу 22 розташовані саме в Африці. У багатих країнах, навпаки, існує переїдання.
Зарубіжні фахівці виокремлюють п’ять стадій, які проходить сільськогосподарська продукція на своєму шляху до ринку у розвинених країнах:
– виробництво;
– обробка;
– пакування;
– транспортування;
– маркетинг.
В економічно розвинених країнах сільськогосподарська продукція до споживача, як правило, не надходить безпосередньо з поля або тваринницької ферми. Існує проміжна ланка у вигляді підприємств харчової промисловості. У “третьому світі” велика частка сільськогосподарської продукції надходить споживачеві в необробленому вигляді.
Територіально харчову промисловість розміщують поблизу ринків збуту її продукції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС - Довідник з економіки


АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС