Акцептант

Акцептант – фізична або юридична особа, яка своїм написом на цінному папері або документі (векселі, чеку, платіжній вимозі тощо) зобов’язується сплатити зазначену в них суму. Такі розрахунки здійснюють кредитно-банківські установи.
Акцептант