Акція кумулятивна

Акція кумулятивна – привілейована акція, власник якої може отримати дивіденди, накопичені за роки, впродовж яких внаслідок незадовільного фінансового стану дивіденди не виплачувалися.
Акція кумулятивна