Акція не кумулятивна

Акція не кумулятивна – привілейована акція з фіксованим доходом, за якого невиплачені дивіденди не накопичуються.
Акція не кумулятивна