Акція плюральна

Акція плюральна – форма голосуючої акції, яка дає акціонеру право на декілька голосів на загальних зборах акціонерів.
Акція плюральна