Акція умовно-іменна

Акція умовно-іменна – акція, для передання якої іншій особі потрібна згода правління акціонерного товариства.
Акція умовно-іменна