Акції прості

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Акції прості – акції, власникам яких надаються всі майнові й особисті права на одержання дивідендів залежно від обсягу прибутку товариства. на участь в управлінні акціонерним товариством шляхом голосування на зборах; на одержання частини майна у разі ліквідації товариства. Мають вільний обіг на відкритому ринку.
Акції прості