АКОМОДАЦІЯ, АСИМІЛЯЦІЯ

Культурологічний словник

АКОМОДАЦІЯ, АСИМІЛЯЦІЯ (лат. відповідно, пристосування та уподібнення, схожість) – вихідні категорії у теорії швейцарського психолога Ж. Піаже. В них відображено здатність організму, завдяки якій він опановує середовище і водночас пристосовується до нього.
АКОМОДАЦІЯ, АСИМІЛЯЦІЯ