АКТ на знищення документів, справ

Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

АКТ

На знищення документів та справ

Комісія в складі__________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

Відібрала для знищення наступні документи, що втратили практичне значення та не мають наукової і історичної цінності:

1

2

3

4

5

6

7

8

Обліковий номер та дата

документа або справи

Гриф конфіденційності

Найменування документа або справи

Кількість

Примір-

Ників

№ примірників, томів

Кількість сторінок в примірнику, томі

Всього

Сторі-

Нок

Всього підлягає знищенню __________________________________

(прописом)

Найменування документів у кількості__________________________

(прописом)

Примірників справ у__________________________ томах

ПІДПИСИ:________________________________

_________________________________

_________________________________

Правильність виконаних записів в акті з даними обліку звірив

________________________________________________________

(підпис,

прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Документи та справи перед знищенням з записами в акті звірили та повністю знищили шляхом_________________________________

“_____ “________________ 20___р.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ __________________________________

__________________________________

__________________________________

(підписи)

“_____ “________________ 20___р.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


АКТ на знищення документів, справ - Довідник з економіки


АКТ на знищення документів, справ