Акт

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Акт

Акт – це документ правової чинності, складений однією або кількома особами на підтвердження певних подій чи фактів. Акти бувають:

– законодавчі;

– адміністративні.

Законодавчі містять рішення щодо законів, указів, постанов. Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов’язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

Текст акта має дві частини:

– вступну (вказуються підстави для складання

акта, перелічуються особи, які складали акт, а також присутні при його складанні);

– констатуючу (викладаються мета й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічуються виявлені факти, висновки).

Якщо акт готувався комісією, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії розташовуються в алфавітному порядку.

Реквізити:

1. Назва установи.

2. Гриф затвердження.

3. Назва виду документа.

4. Номер.

5. Місце складання.

6. Заголовок.

7. Текст.

8. Підписи.

9. Дата.

10. Печатка.

Одеський медичний коледж №1

Затверджую

Директор коледжу

____________В.

Р. Чуднов

22 вересня 2007 р.

АКТ № 34

20 вересня 2007р. м. Одеса

Списання малоцінного інвентаря

Підстава: Наказ Міністра освіти і науки України від 25 жовтня 2003 року № 24/01

Складений комісією:

Голова: Н. С. Пащенко

Члени комісії: П. Ю. Бобрик

Ю. О. Головаш

А. Л. Кудєнков

Присутні: зав. господарством коледжу Т. П. Малька

Оглянувши стан майна в коледжі, комісія відзначає, що майно в результаті тривалої експлуатації стало непридатним і підлягає списанню.

З/п

Інвентарний номер

Найменування описуваногоінвентаря

Рік

Введення в дію

Вартість

Номер

Рахунка

1

234567

Стіл тенісний

1995

300 грн

1839

Голова комісії: (підпис) Н. С. Пащенко

Члени комісії:

(підпис) П. Ю. Бобрик

(підпис) Ю. О. Головаш

(підпис) А. Л. Кудєнков


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Акт - Довідник з української мови


Акт