Активи неліквідні

Активи неліквідні – частка активів підприємства, яка може бути реалізована без втрат своєї балансової вартості лише протягом тривалого часу. До цієї групи активів належать: основні засоби, незавершені капітальні вкладення, нематеріальні активи, довготермінові фінансові вкладення, безнадійна дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Активи неліквідні - Економічний словник


Активи неліквідні