Активи

Активи (лат. activus – дійсний) – сукупність майна, інтелектуальної власності, грошових ресурсів, що належать підприємству, фірмі, компанії (будівлі, споруди, машини й устаткування, матеріальні запаси, банківські вклади, вкладення і цінні папери, патенти, авторські права та ін.), в які вкладено засоби власників та інших осіб.
Активи