Активні операції банків

Активні операції банків – процес вкладання власного, залученого та запозиченого капіталу в різні види кредитно-грошових операцій і відносини економічної власності, що виникають при цьому між різними економічними суб’єктами з метою привласнення прибутків. Активні операції комерційних банків утворюють чотири великі групи: кредитні операції; інвестиції в цінні папери; касові операції, інші (див. відповідні статті).
Активні операції банків