АЛЕЛІЗМ

Екологія – охорона природи

АЛЕЛІЗМ – явище парності (або множинності) ознак організму, що виключають одна одну; існування гена в різних станах (алелях), які виникають шляхом мутацій.
АЛЕЛІЗМ