АЛЕВРИТ

Екологія – охорона природи

АЛЕВРИТ – дрібнозерниста пухка осадова гірська порода, за розмірами уламків (0,1-0,01 мм) проміжна між глинами та піском (мул, лес).
АЛЕВРИТ