Алгоритми і виконавці

Тема. Алгоритми і виконавці.

Мета. Повторити та закріпити попередньо засвоєні знання про алгоритми і виконавців. Ознайомити учнів з графічним способом подання алгоритму, алгоритмами слідування. Вдосконалювати вміння складати алгоритм для виконавця. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності для реалізації творчого потенціалу дітей. Розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, самостійність учнів. Розвивати інтерес до здобуття знань. Виховувати інтерес до вивчення предмета, культуру роботи за комп’ютером.

Тип

уроку. Урок повторення та закріплення, уточнення та поглиблення попередньо засвоєних знань, умінь і навичок.

Матеріали до уроку. Підручники, робочі зошити, ручки, олівці, проектор, комп’ютери, “Інформативне лото”, картки зеленого і червоного кольорів.

Зміст уроку

1. Організаційний момент.

Дзвоник всім нам дав наказ:

До роботи, швидше в клас!

За комп’ютер сядем чемно,

Хай мине час недаремно!

2. Розвивальні завдання.

Учні виконують завдання “Для кмітливих” у підручнику (с. 98).

3. Мотивація навчальної діяльності.

 Алгоритми і виконавці

– Розгляньте

малюнок. Що на ньому зображено? (Метелика.) Зверніть увагу на стрілочки, що ведуть від одного малюнка до іншого. Про що вони повідомляють? Чи міг бути спочатку метелик, а потім лялечка? Чому? (Висловлювання учнів.)

У природі все розвивається за певними законами, відбувається у заданій послідовності. В житті людини також усе виконується у певному порядку.

4. Повідомлення теми, мети уроку. Повторення основних понять, закономірностей, правил теми.

Робота в зошиті

Завдання 1.

– Розгадайте головоломку. Прочитайте, як називають порядок дій, що дає змогу виконати певну задачу, і тих, хто її виконує, увесь час рухаючись за годинниковою стрілкою і пропускаючи однакову кількість букв у кільцях. (Алгоритм виконавець.)

– Про алгоритми і виконавців піде мова на сьогоднішньому уроці.

З чого складається алгоритм? (З окремих команд-вказівок виконати деякі конкретні дії.)

Команди алгоритму виконуються одна за одною, і на кожному кроці відомо, яка команда повинна виконуватися наступною. Почергове виконання команд за кінцеву кількість кроків приводить до розв’язання задачі.

Хто може бути виконавцями алгоритму? (Виконавцями алгоритмів можуть бути люди, тварини або пристрої, що виконують алгоритм, тобто ті, хто розуміє та вміє виконувати кожну з дій, що вказується командами алгоритму.)

– Сукупність команд, які можуть бути виконані виконавцем складають систему команд виконавця. Кожна команда алгоритму належить до системи команд виконавця.

Робота в зошиті

Завдання 2.

– Підкресліть виконавців у кожному реченні. Допишіть ще одну команду кожному виконавцеві.

Учень читає підручник, пише в зошиті.

Собака охороняє оселю від чужинців, рятує людей.

Автомат на конвеєрі наповнює пакети соком, закупорює пакети.

– Якими способами можна подавати команди виконавцям? (Словами, жестами, звуковими сигналами, світловими сигналами.)

– Наведіть приклади подання команд різними способами.

Фізкультхвилинка

Хто здоровим хоче буть,

Про зарядку не забудь!

Руки вгору, руки вбоки

І зроби чотири скоки.

Рухи вгору, руки вниз,

На сусіда подивись.

І тихесенько сідай,

Працювати починай.

А ще можна зробити це графічно, зобразивши алгоритм у вигляді схеми (підручник, с. 95, 98).

Графічне подання алгоритму називають блок-схемою алгоритму. Команди в блок-схемі розташовують усередині прямокутників. А стрілки, що з’єднують прямокутники, показують, яку команду треба виконати після якої. Початок та кінець алгоритму позначають спеціальними блоками (овалами).

– Алгоритми, в яких команди виконуються послідовно в порядку їх запису, називають алгоритмами слідування.

Робота з підручником

– Ознайомтесь з алгоритмом для обчислення значення виразу 20 – (40 + 24) : 8 (підручник, с. 98).

– Чи можна в алгоритмі змінити послідовність команд?

– Чи можна використати алгоритм для обчислення значень інших виразів?

– Наведіть приклади таких виразів. Що в них спільного? (Порядок дій.)

5. Виконання практичних завдань на повторення та закріплення основних умінь і навичок.

Робота в зошиті

Завдання 3.

– Складіть алгоритм обчислення значення виразу (72 – 34 • 2) + (54 : 2 – 19). Виконайте алгоритм. Запишіть результат. (12.)

 Алгоритми і виконавці

– Чи можна в цьому алгоритмі поміняти місцями деякі команди? ( Так.) Які саме? (2, 3 із 4, 5.)

Наведіть приклади виразів, які можна обчислити, скориставшись цим алгоритмом.

6. Виконання практичних завдань на повторення та закріплення основних умінь і навичок за комп’ютером.

– Алгоритм, поданий мовою, зрозумілою комп’ютеру, та призначений для виконання на комп’ютері, називають програмою. Мови, на яких пишуть програми, називають мовами програмування, а людей, що пишуть ці програми. – програмістами. Щоб було зручно створювати програму, бачити результат її виконання, виправляти помилки, використовують спеціальні середовища програмування.

– У минулому навчальному році ви вже ознайомились із середовищем програмування Scratch (Скретч) і навіть навчились створювати невеличкі програми. Сьогодні ви знову зустрінетесь з комп’ютерним виконавцем Рудим котом, пригадаєте, як ви вчили його ходити.

– Але, перш ніж розпочати роботу за комп’ютером, пригадаємо правила техніки безпеки.

А) Повторення правил безпечної роботи за комп’ютером.

Гра “Інформатичне лото”

На кожну парту роздати інформатичне лото “Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі”. На правильну дію діти кладуть зелену картку, а на неправильну – червону.

Б) Інструктаж учителя щодо роботи з комп’ютерною програмою.

– Запустіть на виконання програму Scratch. Навчимо Рудого кота рухатися по сцені, не зупиняючись. Для цього перейдіть на вкладку Скрипти та складіть алгоритм, як показано на малюнку в підручнику на с. 96. У лівій частині вікна виберіть групу Керування. Перетягніть команду завжди в область Скрипти та помістіть в неї відповідні команди. Запустіть проект на виконання в повноекранному режимі. Для цього виберіть кнопку  Алгоритми і виконавці Для запуску проекту скористайтеся кнопкою Запустити  Алгоритми і виконавці яка розташована над сценою. Щоб зупинити перегляд, виберіть кнопку Зупинити все  Алгоритми і виконавці Якщо виконавець рухається на сцені догори ногами, виберіть кнопку  Алгоритми і виконавці у верхній частині вікна програми.

Збережіть проект для подальшого використання.

В) Робота з комп’ютерною програмою.

Г) Релаксація (зняття зорової втоми) за методом Г. Л. Шишко – У. Г. Бейтса.

А тепер – нове завдання,

Оченятам тренування.

 Алгоритми і виконавці

Г) Продовження роботи з комп’ютерною програмою.

7. Підсумок уроку. Рефлексія.

Гра “Відгадай”

Учитель об’єднує учнів у три групи (за кількістю термінів: алгоритм, виконавець, команда). Далі він роздає картки з написаними на них термінами кожній групі таким чином, щоб інші групи не могли бачити цього терміна. Групи мають задати по три “закритих” (відповідь може бути тільки “так” або “ні”) запитання, що дозволить дати визначення терміна. Якщо групи не визначили термін, учитель пропонує групі, поняття якої залишилось невизначеним. надати допомогу у визначенні терміна, прямо не вказуючи на нього (це можуть бути асоціації, порівняння тощо). Потім групи мають ще по одній спробі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Алгоритми і виконавці - Плани-конспекти уроків по інформатиці


Алгоритми і виконавці