АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ

Розділ 5 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ І ПОВТОРЕННЯМ

21. АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ

Алгоритм – це послідовність команд. Алгоритм складається для конкретного виконавця. Кожен виконавець має свою систему команд.

Пригадаємо деякі команди із системи команд комп’ютерного виконавця Рудого кота.

 АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ

Виконавши алгоритм, виконавець повинен досягнути поставленої мети: виготовити потрібну деталь, дістатися необхідного місця, приготувати страву, обчислити значення арифметичного виразу тощо.

Подавати алгоритми

можна, послідовно записуючи команди одну за одною. Для зручності ми ще й нумерували їх. А можна зобразити алгоритми у вигляді схеми, тобто подати графічно.

Зі схемами тобі доводилося працювати на уроках української мови та математики. Ось як можна подати один з алгоритмів, яким часто доводиться користуватися на уроках української мови.

Алгоритм “Будова слова”

 АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ

– Графічне подання алгоритму називають блок-схемою алгоритму.

Команди на блок-схемі розташовують прямокутників. А стрілки, що з’єднують прямокутники, показують, яку команду треба виконати

після якої. Початок та кінець алгоритму позначають спеціальними блоками.

– Алгоритми, у яких команди виконуються послідовно в порядку їх запису називають алгоритмами слідування.

Пригадаємо, як ми вчили Рудого кота ходити.

1. Запусти на виконання програму Scratch.

Програму Scratch можна запустити на виконання, використовуючи значок  АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ на Робочому столі або відповідну команду Головного меню.

2. Навчимо Рудого кота рухатися по сцені, не зупиняючись.

Перейди на вкладку Скрипти та склади алгоритм, як показано на малюнку.

 АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ

У лівій частині вікна вибери групу Керування. Перетягни команду Завжди в область Скрипти та помісти в неї відповідні команди.

Запусти проект на виконання в повноекранному режимі.

Щоб переглянути проект у повноекранному режимі, вибери кнопку  АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ

Для запуску проекту скористайся кнопкою Запустити  АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ яка розташована над сценою.

Для того щоб зупинити перегляд, вибери кнопку Зупинити все  АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ

Якщо виконавець рухається на сцені догори ногами, вибери кнопку  АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ у верхній частині вікна програми.

3. Збережи проект для подальшого використання.

Запитання і завдання

1. Якими способами можуть подаватися команди виконавцям?

2. Наведи приклади словесного подання команд.

3. Наведи приклади подання команд жестами, звуковими сигналами, світловими сигналами.

4. Наведи приклади виконавців та системи їх команд.

5. На уроці математики Ганнуся та Олесь пригадували правила обчислення значень виразів із дужками.

Склади алгоритм обчислення значення виразу

(72 – 34 -2) + (54 : 2- 19)

Виконай алгоритм. Які результати ти отримав?

6. Алгоритми обчислення значення виразу можна подавати у вигляді блок-схеми. Виконай алгоритм для обчислення значення виразу

20 – (40 + 24): 8

Чи можна в алгоритмі змінити послідовність команд?

Чи можна використати алгоритм для обчислення значень інших виразів? Наведи приклади таких виразів. Що в них спільного?

Алгоритм обчислення значення виразу

20 – (40 + 24) : 8

 АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Елзік має три ключі від трьох валіз із різними замками. Чи вистачить йому трьох спроб, щоб з’ясувати, який ключ відімкне яку валізу?

 АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ - Інформатика


АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ