Алгоритми з повторенням

Тема. Алгоритми з повторенням.

Мета. Ознайомити з поняттям “циклічний процес”. Удосконалювати вміння розв’язувати логічні задачі, складати алгоритм для виконавця. Формувати ІКТ-компетентності учнів та ключові компетентності для реалізації творчого потенціалу дітей. Формувати в учнів здатність організовувати роботу в групі. Розвивати увагу, пам’ять і логічне мислення. Розвивати інтерес до здобуття знань. Виховувати інтерес до вивчення предмета, культуру роботи за комп’ютером.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань, навичок

та вмінь.

Матеріали до уроку. Підручники, робочі зошити, ручки, олівці, проектор, комп’ютери, аркуші паперу, маркери, таблиці “Правила роботи в групі”, “Критерії оцінки роботи групи”.

Зміст уроку

1. Організаційна частина.

– Вітання усім, хто прийшов на урок!

До плідної праці нас кличе дзвінок!

2. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

– Пригадайте, що ми вивчаємо упродовж кількох останніх уроків? (Алгоритми.)

– Прочитайте слова записані на дошці. Визначте для себе, що з перерахованого ви вже знаєте і вмієте робити, а що ні.

Учні

називають вже відомі їм поняття: алгоритм, виконавці, команда, система команд виконавця, блок-схема, алгоритми слідування, складання і виконання алгоритму слідування, алгоритм з розгалуженням, умова, складання і виконання алгоритму з розгалуженням. У результаті такої діяльності неохопленими залишаються поняття: циклічні процеси, цикл, алгоритми з повторенням, складання і виконання алгоритму з повторенням.

– Виходячи з цього, сформулюйте, про що ми повинні дізнатися і чого навчитися? (Дізнатись, що таке циклічні процеси, цикл, алгоритми з повторенням, навчитись їх складати і виконувати.)

Що таке циклічний процес? Чи доводилось вам раніше зустрічатись з цим поняттям? Що воно означає?

– Як отримати таку інформацію?

Про підручник ми забули,

Ще його не розгорнули.

Будем книгу відкривати,

Разом з нею працювати.

3. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником (с. 118-119)

– Попрацюємо в групах.

Завдання для груп:

І група. Знайдіть у тексті підручника приклади циклічних процесів у природі. Доповніть перелік своїми прикладами.

II група. Знайдіть у тексті підручника приклади циклічних процесів у навколишньому світі. Доповніть перелік своїми прикладами.

III група. Знайдіть у тексті підручника приклади циклічних процесів у житті дітей. Доповніть перелік своїми прикладами.

Учні об’єднуються в три групи, розподіляють між собою ролі. Вчитель повідомляє, що результати роботи групи треба записати на окремому аркуші у вигляді переліку, час роботи 5-7 хвилин. Розпочинається груповий діалог. Педагог, спостерігаючи за роботою груп, перевіряє, чи зрозуміли учні завдання. Після завершення обговорення, групи послідовно виносять і кріплять до дошки результати роботи, звітують. Підбиваючи підсумки роботи, спільно з учителем школярі заповнюють таблицю “Критерії оцінки роботи групи”.

Критерії

Помер (або назва) групи

1

2

3

Розподілили завдання

Обговорювали ввічливо

Говорили по черзі

Обговорювали тихо

Результат зобразили охайно

4. Закріплення знань.

Робота в зошиті

Завдання 1.

Визначте, в якому порядку відбуваються події, зображені на малюнках. Відповідно поставте номери 1, 2, 3,.. біля кожного малюнка. Запишіть, чи можна ці послідовності назвати циклічними процесами. (Так.)

Завдання 2.

– Домалюйте орнамент, використовуючи поданий фрагмент. Полічіть і запишіть кількість повторень. (4)

 Алгоритми з повторенням

Фізкультхвилинка

Щось повісили носи,

Із-за парт вже вийшли ви.

Вгору добре потяглись

І навшпиньки піднялись.

Опустились легко вниз,

І подув в обличчя бриз.

Як дерева захитало:

Вправо-вліво, вліво-вправо.

Біля парти всі присіли,

Потім встали й полетіли.

Руки в боки узяли,

На всі боки повели.

Руки вниз всі опустили

І за парти тихо сіли.

5. Робота за комп’ютером.

– Пригадуєте, під час ознайомлення з графічним редактором Scratch ми створили проект Танцюрист і малюнок Домівка Петрика. Сьогодні, працюючи за комп’ютером, складемо алгоритм, у якому Петрик при натисненні клавіші Пропуск починає танцювати. Але спочатку пригадаємо правіша безпечної роботи за комп’ютером.

А) Повторення правил безпечної роботи за комп’ютером.

Щоб з комп’ютером дружити,

Треба правила учити.

Не шуміти, не ходити,

Тільки тихо говорити.

Руки чистими тримати,

Сухо-сухо витирати.

І всі незнайомі кнопки

Не потрібно натискати.

Слухай вчителя уважно

І виконуй все, що скаже.

Тільки так знання здобути

Допоможе друг-комп’ютер!

Б) Інструктаж учителя щодо роботи з комп’ютерною програмою.

– Запустіть на виконання програму Scratch. Відкрийте проект Танцюрист. Доберіть оформлення сцени. Для цього у списку виконавців виберіть ескіз сцени, перейдіть на вкладку Фони та виберіть кнопку Імпортувати. У вікні, що відкрилося, виберіть фон Домівка Петрика. За допомогою кнопки  Алгоритми з повторенням видаліть білий фон сцени. Розташуйте Петрика в центральній частині малюнка.

– Тепер навчимо Петрика танцювати. Виберіть у списку виконавців Петрика. перейдіть на вкладку Скрипти та складіть алгоритм, як показано на малюнку в підручнику (с. 121).

 Алгоритми з повторенням

Запустіть проект на виконання. Не забувайте натискати клавішу Пропуск. Збережіть проект.

В) Робота з комп’ютерною програмою.

Г) Релаксація (зняття зорової втоми).

 Алгоритми з повторенням

Зігніть руки в ліктях так, щоб долоні знаходилися трохи нижче рівня очей. Розімкніть пальці. Робіть плавні повороти головою вправо-вліво, при цьому дивіться крізь пальці, вдалину, а не на них. Нехай погляд ковзає, не затримуючись на чомусь одному. Якщо ви робите все правильно, руки будуть “пропливати” повз вас: вам має здаватися, що вони рухаються. Робіть поперемінно три повороти з розплющеними очима і три із заплющеними (водночас навіть заплющені очі не мають затримуватися поглядом на чомусь). Зробіть вправу 20-30 разів, дихайте при цьому вільно, не напружуйтеся.

Г) Продовження роботи з комп’ютерною програмою.

6. Підсумок уроку. Рефлексія.

“Відкритий мікрофон”

– Чого ви навчилися на сьогоднішньому уроці?

– Чи зацікавили вас вправи? Якщо так, то чим?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Алгоритми з повторенням - Плани-конспекти уроків по інформатиці


Алгоритми з повторенням