АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

Розділ 3 Алгоритми з повторенням та розгалуженням

& 10. Алгоритми з розгалуженням

10.2. АЛГОРИТМИ З ПОВНИМ РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Функцію умовного оператора з двома гілками в Scratch виконує команда якщо інакше. На рис. 3.41 зображено блок-схему такого оператора та відповідний до нього Е-блок.

 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

Рис. 3.41. Блок-схема з повним розгалуженням і відповідний Е-блок у середовищі Scratch

Під час виконання цього оператора перевіряться задана умова і, коли вона стає істинною, виконуються команди всередині гілки якщо. В протилежному

випадку виконуються команди всередині гілки інакше.

Так у наступному скрипті (рис. 3.42) реалізовано використання повної форми команди розгалуження. Залежно від одержаної відповіді, чи в сніг на вулиці, персонаж вирішує, на чому він буде кататися – на санчатах чи на велосипеді. Поряд із скриптом наведено алгоритм у вигляді блок-схеми.

 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

Рис. 3.42. Блок-схеме і відповідний скрипт у середовищі Scratch Якщо в точці розгалуження програми має бути більше, ніж два варіанти вибору, додаткові умовні оператори можна вставити всередину секції інакше

(рис. 3.43).

Такі розгалуження в програмуванні використовують доволі часто, а додаткові оператори називають вкладеними умовними операторами.

– Scratch не обмежує кількість вкладених умовних операторів, тож тут можна реалізовувати будь-які складні розгалуження

 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

Рис. 3.43

ВПРАВА 20

Завдання. Створити проект розв’язання задачі.

Дано значення величини кута трикутника. Визначити його тип: гострий, прямий чи тупий.

Розглянемо послідовність дій для розв’язання поставленої задачі. Якщо кут буде < 90°, то цей кут – гострий, якщо = 90° – прямий, якщо > 90° – тупий. Створимо блок-схему розв’язання задачі (рис. 3.44).

 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

Рис. 3.44

1. Реалізуйте алгоритм, представлений у вигляді блок-схеми, за допомогою скрипта проекту в середовищі Scratch (рис. 3.45).

2. Збережіть проект під назвою Впр20_Прізвище.

ВПРАВА 21

САМОСТІЙНО

Завдання. Створити проект у середовищі Scratch розв’язання задачі, до якої вже створено алгоритм у вигляді блок-схеми на рис. 3.46. Зберегти проект під назвою Впр21_Прізвище.

Відомо номер місяця. Вивести кількість днів, що мас цей місяць (вважати, що рік невисокосний).

 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

Рис. 3.46

Зауваження. У Scratch використовують більше однієї зв’язки або  АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

ВПРАВА 22

Завдання. Скласти блок-схеми та проекти в середовищі Scratch до пропонованих задач. Зберегти проекти під назвою Впр22_1_Прізвище. Впр22_2_Прізвище….

1. Дано цифри 1, 2. 3,4, 5, 6, 7. 8. 9. Вивести відповідні римські цифри.

2. Дано значення температури. Вивести назву стану, в якому перебуває вода за цієї температури: рідкий, твердий або газоподібний (лід, вода, пара).

3. Відомо номер дня тижня. Вивести його назву (наприклад, 1 – понеділок).

4. Відомо номер дня тижня. Вивести повідомлення, чи цей день робочий чи вихідний (наприклад. 1 – робочий, 6 – вихідний).

5. Відомо оцінку учня. Вивести, до якого рівня навчальних досягнень треба віднести цю оцінку (високого, достатнього, середнього чи низького).

Висновки

Алгоритм, що містить одну або кілька умов і, відповідно, дві та більше гілок, називають алгоритмом з розгалуженням.

Оператори розгалуження також називають умовними операторами. Оператори розгалуження можуть бути подані в повній та скороченій формах.

Якщо в точці розгалуження програми має бути більше двох варіантів вибору, використовують вкладені умовні оператори. Scratch не обмежує кількість вкладених умовних операторів.

Контрольні запитання та завдання

1. Які алгоритми називаються розгалуженими?

2. Які б форми оператора розгалуження?

3. Наведіть приклад алгоритму із скороченою формою розгалуження.

4. Наведіть приклад алгоритму із повною формою розгалуження,

5. Які команди розгалуження використовують у середовищі Scratch?

6. У яких випадках використовують вкладені умовні оператори? Скільки їх може бути в Scratch?

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів

Завдання. Створити проект, у якому за заданим номером місяця дівчина повідомляє пору року, змінює свій образ (одяг) відповідно до пори року, а також відповідно до пори року змінюється фон сцени.

На рис. 3.47 наведено блок-схему алгоритму. за яким перевіряється низка умов, і залежно від того, яка з них с істинною, виводяться різні результати. У Scratch це можна реалізувати, використовуючи кілька умовних операторів з однією гілкою.

Хід роботи

1. До нового проекту завантажте чотири фони для сцени з різними порами року, спрайт дівчинки та три ЇЇ образи (одяг дівчинки має відповідати порам року).

(Зображення образів спрайта і фонів сцен є в папці Files-ПР5 на диску.)

2. На вкладці Скрипти спрайта дівчинки почніть створювати сценарій проекту.

Спочатку перетягніть сюди команди, що нададуть користувачеві можливість уводити номери місяців з клавіатури.

3. Приєднайте до цих команд блок умовного оператора якщо, котрий в разі істинності заданого в ньому логічного виразу змусить дівчинку називати відповідну пору року, змінювати свій образ і повідомляти об’єкт Сцена про потребу змінити фон. На рис. 3.48 показано оператор для зимових місяців.

 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ Рис. 3.47

 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

Рис. 3.48

4. Додайте до свого скрипта аналогічні оператори для решти пір року.

5. На вкладці Скрипти об’єкта Сцена складіть сценарій зміни фонів. Кожний з чотирьох скриптів починайте з команди-заголовка, що відповідає певній порі року (див. рис. 3.49).

 АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ

Рис. 3.49

6. Додайте до скрипта, складеного для спрайта дівчинки, блок із зеленим прапорцем і запустіть проект на виконання.

7. Перевірте, чи все добре працює, та збережіть проект у файлі Пр5_Прізвище.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ - Інформатика


АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У СКОРОЧЕНІЙ ФОРМІ