Альтернативне зобов’язання

Альтернативне зобов’язання – зобов’язання, де сторона-виконавець може вибрати серед кількох предметів виконання один. У разі загибелі одного з предметів виконання А. з. дійсне щодо інших предметів. Цим А. з. відрізняється від факультативного, яке у разі загибелі предмета зобов’язання припиняється.
Альтернативне зобов’язання