АМФІЦЕНОЗ

Екологія – охорона природи

АМФІЦЕНОЗ – угруповання, яке представлене видами або життєвими формами, характерними для певних сусідніх угруповань (напр., лісостеп, напівпустеля).
АМФІЦЕНОЗ