Амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування – це частина вартості основних фондів, що переноситься щорічно або упродовж кожного виробничого циклу на новостворений продукт і зараховується до витрат виробництва чи обігу. В умовах НТР зношені засоби праці замінюються досконалішими, які забезпечують вищу продуктивність праці. Тому амортизаційні відрахування створюють кращі функціональні можливості нових основних фондів. Останні, своєю чергою, збільшують амортизаційні відрахування та амортизаційний фонд, що є фінансовою основою розширеного відтворення засобів праці, збільшує частку амортизаційних відрахувань у загальній сумі інвестицій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Амортизаційні відрахування - Економічний словник


Амортизаційні відрахування