АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ПРИЧИНОВОЮ СЕМАНТИКОЮ – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

ПРИСЛІВНИК

7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ПРИЧИНОВОЮ СЕМАНТИКОЮ

Аналітичні прислівники з семантикою причинових відношень охоплюють адвербіалізовані прийменникові форми кількох відмінків, зокрема родового, давального, знахідного та орудного.

Родовий відмінок виражає значення причини з непохідними прийменниками від, з та похідними внаслідок, у силу, у результаті, з приводу, з нагоди: “Повітря тремтить від спеки” (М. Коцюбинський); “Вмирав нарцис з журби, з кохання. Вмирав… і чув самотній

він Чиїсь слова, чиїсь зітхання І поцілунків срібний дзвін…” (О. Олесь); “Чи то під впливом прощання й Соломіїних сліз, чи внаслідок реакції по пережитих турботах, його огорнув жаль” (М. Коцюбинський); “В силу історичних умов Українські Карпати тривалий час знаходилися під владою іноземних загарбників, що всіляко намагалися політично й ідеологічно утвердити тут своє панування” (Бойківщина); “Колгосп має право на відшкодування збитків, заподіяних йому в результаті вилучення, псування або знищення земельних угідь та інших природних об’єктів” (з газ.); “З нагоди заручин вперше
співають весільну пісню – барвінкову” (Гуцульщина).

Значення причини властиве також кільком прийменниковим формам знахідного відмінка, утвореним прийменниками через, за, з огляду на, зважаючи на: “Незабаром, відшукавши комбата, Сагайда по всій формі відрапортував, що в його мінометній роті вибув із строю через поранення командир взводу Євген Черниш” (О. Гончар); “Колись за іскристі, мов з сонця виплетені коси, він називав свою дружину вербичкою” (М. Стельмах); “Всім студбатівцям, зважаючи на їхнє звання курсантів, видавали обмундирування командирське” (О. Гончар); “Він переїхав до провінціальної якоїсь школи і там сказав директорові, що мусив кинути рідний город з огляду на кліматичні умови” (М. Рильський).

Давальний відмінок передає значення причини лише з одним похідним прийменником – завдяки, який вказує на таку причину, яка найбільшою мірою сприяє певному, здебільшого позитивному, наслідкові: “І клумба ця, і латка асфальту виникли завдяки настійливості Лукії Назарівни” (О. Гончар).

З одним продуктивним прийменником, формує адвербіалізовані форми із значенням причини також орудний відмінок. Це похідний прийменник книжного характеру у зв’язку з; “Він попросив у командування відпустку на кілька днів у зв’язку з родинними обставинами” (В. Кучер).

Прийменник за майже втратив причинову функцію з орудним відмінком: “За туманом нічого не видно” (нар, пісня).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ПРИЧИНОВОЮ СЕМАНТИКОЮ – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ - Довідник з української мови


АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ПРИЧИНОВОЮ СЕМАНТИКОЮ – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ