АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УСНЕ ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК

УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 100 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД

Урок 34. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УСНЕ ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК

Мета: ознайомити учнів із загальним випадком усного додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати математичну грамотну мову; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Загальна характеристика результатів виконання контрольної роботи

2.

Аналіз допущених помилок, виконання відповідних завдань

3. Усна лічба

В нашому класі два Івана,

Дві Тетяни, два Степана,

Три Катрусі, три Поліни,

Вісім Львів, чотири Ніни,

П’ять Ірин і дві Наталі,

І всього один Віталій.

Скільки усіх ви налічили?

(Усього учнів: 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 8 + 4 + 5 + 2 + 1 = 32.)

4. Математичний диктант

– На скільки потрібно збільшити число 32, щоб дістати 75?

– Запишіть число, в якому 4 десятки і 8 одиниць. Зменшіть його на 2 десятки.

– Зменшуване – 2 десятки, від’ємник – 7 одиниць. Знайдіть різницю.

– Перший доданок 23, другий –

34. Знайдіть суму.

– Знайдіть різницю чисел 57 і 35.

– Збільшіть 17 на 3.

– Сума двох доданків дорівнює 90. Перший доданок – 40. Чому дорівнює другий доданок?

– Яке число менше 15 на 7?

– Яке число потрібно додати до 38, щоб отримати суму чисел 10 і 30?

5. Хвилинка каліграфії

– Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; …

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з прийомами усного додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 47-48)

Завдання 265. Коментоване виконання завдання

Учні пояснюють, як записати числа у вигляді суми розрядних доданків, працюючи у зошитах.

Завдання 266. Усне виконання завдання

Завдання 267. Усне виконання завдання

Учні “ланцюжком” складають вирази та обчислюють їх значення.

Завдання 268 (усно). Самостійне виконання завдання

Один учень працює біля дошки.

Завдання 269. Колективне опрацювання матеріалу

Правило

1. Розклади числа на розрядні доданки.

2. До десятків додай десятки.

3. До одиниць додай одиниці.

4. Отримані результати додай.

Завдання 270. Письмове виконання завдання з коментуванням

Завдання 271

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують.

Після цього відповідають на друге питання: “Скільки грошей залишилось у хлопчика?”

Завдання 272*. Усне виконання завдання

Термометр показує 20 градусів тепла. Яку температуру покажуть два таких термометри? (20 градусів.)

Завдання 273. Самостійне виконання завдання Один учень працює біля дошки.

Завдання 274. Фронтальне вивчення змісту задачі

Під час відтворення змісту учні на дошці зображують умову задачі.

Бузку – 15 к.

Калини – на 6 <, 4 к. не прийнялося., ? прийнялося

Після цього учні працюють самостійно, один учень – за закритою дошкою.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Складання й обчислення значень виразів

– 74 зменшіть на суму чисел 8 і 4;

– 30 збільшіть на суму чисел 9 і 8;

– суму чисел 7 і 9 збільш на 52;

– суму чисел 51 і 11 збільш на 7.

2. Робота над задачею

На озері плавало 17 качок, качурів – на 8 менше, ніж качок, а каченят – на 5 більше, ніж качурів. Скільки каченят плавало на озері?

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

– Прочитайте уважно пари слів у першому стовпчику. Проаналізуйте зв’язок між цими поняттями. Спробуйте дібрати пари до понять у другому стовпчику.

Огірок – овоч.

Ромашка – …

Учитель – школа.

Лікар – …

Людина – руки.

Кішка – …

Риба – вода.

Птах – …

Осінь – дощ.

Зима – …

(Ромашка – квітка. Лікар – лікарня. Кішка – лапи. Птах – повітря. Зима – сніг.)

– У дівчинки стільки сестер, скільки братів. А її брат сказав, що у нього 3 сестри. Скільки дітей в сім’ї? (2 брати і 3 сестер. Усього 5 дітей.)

– Рік тому Саші було 6 років. Скільки років йому буде через 3 роки? (10 років.)

– Які з наведених суджень завжди є істинними? Які можуть бути істинними або хибними? Які завжди хибні?

– Батько старший за сина.

– Один з братів старше за інших.

– Мати молодша за батька.

– Онук старший за дідуся.

(Завжди істинні: Один з братів старше за інших. Батько старший від сина.

Може бути істинним: Мати молодша за батька.

Завжди хибне: Онук старший за дідуся.)

– Порівняйте ці 4 рядки чисел. Знайдіть і викресліть “зайвий” рядок. Чим ряди схожі? Чим відрізняється “зайвий” рядок від інших?

Підказка. Яке число додається до попереднього числа кожного рядка?

2

5

8

11

14

4

7

10

13

16

3

4

5

6

7

5

8

11

14

17

(“Зайвий” рядок – третій, тому що до кожного попереднього числа додається число 1, а не 3.)

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– З якими прийомами додавання ознайомилися на уроці?

– Як оцінюєте свою роботу?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 48, завдання 275; 276.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УСНЕ ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК - Плани-конспекти уроків по математиці


АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УСНЕ ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК