АНАЛІЗ ЛАТЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

АНАЛІЗ ЛАТЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ (від лат. latentis – прихований) – метод статист, аналізу емпіричних даних, що дає змогу за відповідями респондентів на певну сукупність запитань знайти їх розподіл за деякою прихованою (латентною) ознакою. Цю ознаку не можна виміряти безпосередньо, але використана соціологом сукупність запитань дає змогу зафіксувати різні її прояви. Метод запропоновано у 40-х рр. П. Лазерсфельдом. За своєю метою метод А. л.-с. подібний до методу факторного аналізу. Але на відміну від факторного аналізу, який вимагає, щоб первинні ознаки були кількісними, А. л.-с, призначений для аналізу якісних дихотомічних змінних. Узаг. методу А л – с. (напр., метод латентно-профільного аналізу У. Гібеона ) дає змогу аналізувати не лише якісні дихотомічні, а й якісні багатоваріантні та кількісні ознаки, причому результуюча (латентна) ознака може бути як якісною, так і кількісною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


АНАЛІЗ ЛАТЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ - Довідник з соціології


АНАЛІЗ ЛАТЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ