Аналіз оборотності оборотних засобів

Аналіз оборотності оборотних засобів – сукупність прийомів, спрямованих на виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та раціонального використання фінансових ресурсів. Способами вимірювання оборотності оборотних засобів є: а) визначення кількості обертів оборотних засобів за досліджуваний період; б) визначення коефіцієнта закріплення оборотних засобів; в) визначення швидкості обертання оборотних засобів. Так, кількість обертів оборотних засобів за аналізований період (як правило, за рік) визначають як відношення обсягу реалізації продукції до середньої вартості оборотних засобів.
Аналіз оборотності оборотних засобів