Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів

Тема: Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів

Мета: сформувати в учнів поняття про частину основи – суфікс та його словотворчу роль; активізувати і збагачувати лексику учнів; виховувати інтерес, любов до рідної мови, спостережливість, уважність на уроці.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.

Аналіз перевірної роботи

2. Перевірка домашнього завдання (с. 85, впр. 202)

3. Гра “Утвори слово”

– Розгляньте запис. Прочитайте слова.

 Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів

– З яких частин ви складали слова? Назвіть їх.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за роллю суфіксів, утворювати нові слова за допомогою суфікса, вчитися знаходити суфікс у словах.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над віршем (с. 87, впр. 206)

– Прочитайте вірш. Визначте його тему. Яка основна думка вірша?

– Спишіть підкреслені слова.

Прочитайте частину основи, що стоїть після кореня перед закінченням.

Запам’ятайте! Частина основи, що стоїть після кореня, називається суфіксом. У словах із закінченнями суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова.

– Де стоїть суфікс? Яка його роль?

2. Вивчення вірша

Суфікс всім нам допоможе,

І повинен знати кожен:

Після кореня стоїть

І нові слова творить.

3. Ознайомлення з алгоритмом визначення суфікса

1) Прочитай слово.

2) Зміни його, щоб визначити закінчення та основу.

3) Добери кілька споріднених слів і визнач корінь. Виділи його.

4) Виділи частину слова між коренем і закінченням. Це – суфікс.

5) Познач суфікс у слові так: Ù

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Словотворча робота (с. 87, впр. 207)

– Утворіть і запишіть від поданих слів усі можливі нові (зменшено-пестливі) слова за допомогою суфіксів. Поясніть значення кожного з утворених слів.

– Учені вважають, що в українській мові понад 400 суфіксів. Суфікси допомагають нам висловити свої емоції й точніше передати думку.

2. Робота за вправою 208 (с. 87-88)

– Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?

– Спишіть текст. Позначте суфікси в підкреслених словах. Визначте, якого значення надають ці суфікси словам.

Робота в групах

– Складіть кінцівку тексту (усно).

3. Самостійна робота

– Спишіть. Знайдіть і виділіть суфікси.

З неба падають сніжинки

На дерева, на будинки,

На майдани, на садки,

На ялини, на дубки.

Н. Забіла

Взаємоперевірка.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вивчали на уроці?

– Що для вас було новим?

– Що таке суфікс?

– Для чого він потрібний?

– Як визначити суфікс?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 87-88, впр. 208.

– Спишіть текст. Позначте суфікси в підкреслених словах.

– Визначте, якого значення надають ці суфікси словам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів - Плани-конспекти уроків по українській мові


Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів