Аналіз прибутковості капіталу

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

7.6. Аналіз прибутковості капіталу

Нарівні з оборотністю капіталу ефективність його використання характеризує також прибутковість (рентабельність).

Оцінка рентабельності капіталу потребує обгрунтованого вибору виду прибутку. Рекомендований в деяких навчальних посібниках чистий прибуток характеризує не тільки ефективність діяльності підприємства, але й податкову політику, яка до того ж може змінюватися протягом досліджуваного

періоду, що робить незіставними показники.

З огляду на те, що до впровадження П(С)БО для оцінки рентабельності капіталу застосовувався балансовий прибуток, в наш час його еквівалентом може бути загальний прибуток, який складається з фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування і надзвичайного прибутку.

Методика розрахунку прибутковості капіталу підприємства і аналіз його динаміки наведені в табл. 7.12.

Як видно із даних табл. 7.12, у звітному періоді рентабельність засобів та їх джерел підвищилась. Обумовлено це значним зростанням загального прибутку і незначною зміною засобів

підприємства та джерел їх покриття.

Для більшого поглибленого вивчення причин зміни рентабельності проведемо факторний аналіз рентабельності виробництва за методом ланцюгових підстановок на підставі базисної моделі:

 Аналіз прибутковості капіталу (7.21)

Де R в – рентабельність виробництва;

П – загальний прибуток;

03 – основні засоби;

ОФ – оборотні фонди.

Таблиця 7.12

Аналіз рентабельності капіталу

Показник

Код рядка № форми

Попе-

Редній

Період

Звітний

Період

Абсолютне

Відхилення

(+,-)

(гр. З-гр.2)

А

1

2

3

4

1. Загальний прибуток, тис. грн.

(р.170+р.200),

Ф.2

114,4

339,6

+225,2

2. Середня величина активів, тис. грн.

Р.280, ф.1

6856,5

6714,5

-142,0

3. Середня величина оборотних засобів, тис. грн.

(р.260+р.270),

Ф.1

1531,1

1317,2

-213,9

4. Середнє значення основних засобів, тис. грн.

Р.011, ф.1

8712,0

8273,1

-438,9

5. Середнє значення оборотних фондів, тис. грн.

(р.100+р.120+ +р.270), ф.1

102,6

115,8

+ 13,2

6. Середнє значення виробничих фондів тис. грн. (р.4+р.5)

(р.011+р.100+

+р.120+р.270),

Ф.1

8814,6

td>

8388,9

-425,7

7. Середнє значення власного капіталу, тис. грн.

Р.380, ф.1

5611,7

5694,7

+83,0

Прибутковість (рентабельність), %:

8. Активів (р.1:р.2)∙100

1,67

5,06

+3,39

9. Оборотних активів (р.1:р.3)∙100

4,47

25,78

+21,31

10. Виробництва (виробничих фондів) (р.1:р.6)∙100

1,30

4,05

+2,75

11. Власного капіталу (р.1:р.7)∙100

2,04

5,96

+3,92

Загальне відхилення рентабельності виробництва у звітному періоді в порівнянні з попереднім становить:

 Аналіз прибутковості капіталу= 4,05 – 1,30 = 2,75%.

Проведемо поступову заміну значень показників базисного періоду на звітний:

 Аналіз прибутковості капіталу= Аналіз прибутковості капіталу

 Аналіз прибутковості капіталу= Аналіз прибутковості капіталу

 Аналіз прибутковості капіталу= Аналіз прибутковості капіталу

 Аналіз прибутковості капіталу= Аналіз прибутковості капіталу

Оцінка впливу окремих факторів:

 Аналіз прибутковості капіталу=1,36-1,30=0,06%;

 Аналіз прибутковості капіталу=1,37-1,36=0,01%;

 Аналіз прибутковості капіталу=4,05-1,37=2,68%.

Балансова перевірка:

 Аналіз прибутковості капіталу=0,06+0,01+2,68=2,75%,

Тобто сукупний вплив усіх факторів дорівнює загальній зміні рентабельності виробництва у звітному періоді в порівнянні з попереднім.

Оцінка результатів факторного аналізу дає можливість знову підтвердити раніш зроблений висновок, що зміна рентабельності капіталу викликана переважно зміною прибутку.

З аналізом прибутковості тісно зв’язана система фінансового аналізу “Дюпон”, яка інакше називається “Дюпон-каскад” або просто “Каскад” і широко використовується на Заході. Мета аналізу за цією системою – провести широкий огляд діяльності компанії за такими критеріями:

– визначити п’ять основних співвідношень (коефіцієнтів) за даними бухгалтерського обліку;

– одержати уяву про розвиток компанії впродовж часу (шляхом аналізу динаміки коефіцієнтів);

– намітити основні напрямки для більш поглибленого аналізу.

В основу системи “Дюпон” покладена модель, яка відображає тісний взаємозв’язок між показниками:

1. Нетто-прибутковість власного капіталу (НПВК)

 Аналіз прибутковості капіталу (7.22)

Максимізація цього показника – основна задача управління підприємством.

2. Нетто-прибутковість продажів (НППр)

 Аналіз прибутковості капіталу (7.23)

3. Оборот активів (ОА)

 Аналіз прибутковості капіталу (7.24)

4. Нетто прибутковість активів (НПА)

 Аналіз прибутковості капіталу (7.25)

5. Коефіцієнт капіталізації (К)

 Аналіз прибутковості капіталу (7.26)

На підставі системи “Дюпон” формується факторні системи:

 Аналіз прибутковості капіталу (7.27)

 Аналіз прибутковості капіталу (7.28)

Які дозволяють провести факторний аналіз показників рентабельності власного капіталу і активів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Аналіз прибутковості капіталу - Довідник з економіки


Аналіз прибутковості капіталу