Аналіз прибутку від виробництва продукції

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.3. Аналіз прибутку від виробництва продукції

Прибуток промислового підприємства створюється в процесі виробництва продукції, хоча реального змісту, форми він набуває тільки після реалізації продукції.

Аналіз прибутку, одержаного в процесі виготовлення продукції, дозволяє оцінити ефективність діяльності виробництва.

Власне, в процесі виробництва приховуються найбільші резерви зростання прибутку підприємства. Тому нарівні з аналізом

прибутку від реалізації продукції слід проводити аналіз прибутку від виробництва продукції (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Аналіз прибутку від виробництва продукції

Показник

За планом

За планом на фактичний випуск

За звітом

Абсолютне відхилення (+,-)

(гр. З-гр.1)

А

1

2

3

4

1. Товарна продукція в оптових цінах, тис. грн.

( ∑ pq)

8819

8925

8994

+175

2. Повна собівартість товарної продукції, тис.

Грн

( ∑ z q)

7838

7808

8103

+265

3. Прибуток від виробництва товарної продукції, тис. грн.

( ∑ pq – ∑ z q=П), (р.1-р.2)

981

1117

891

-90

Отже, як свідчать дані табл. 6.2, за звітний період підприємство знизило обсяг прибутку у порівнянні з планом на 90 тис. грн.

На відхилення від планової величини прибутку діють такі чинники:

– зміна обсягу продукції;

– зміна структури випущеної продукції;

– зміна собівартості продукції;

– зміна цін на продукцію.

Позначимо:

Q пл; Q1 – виробництво певного виду продукції у натуральному вимірі відповідно за планом і звітом;

Z пл ; z 1 – собівартість одиниці продукції відповідно за планом і за звітом;

П – відповідний прибуток.

Розрахуємо вплив окремих факторів на зміну прибутку від виробництва продукції:

– зміна цін – необхідно зіставити фактичну суму прибутку з тією, яка б могла бути одержана за умови збереження планового рівня цін:

 Аналіз прибутку від виробництва продукції

= 8994 – 8925 = +69 тис. грн.;

– зміна собівартості – слід фактичну суму прибутку за умови збереження цін на плановому рівні зіставити з плановим прибутком, перерахованим на фактичний обсяг і асортимент виготовленої продукції:

 Аналіз прибутку від виробництва продукції

= 7808 – 8103 = -295 тис. грн.;

– зміна обсягу реалізації – зміна обсягу прибутку прямо пропорційна зміні обсягу продукції:

 Аналіз прибутку від виробництва продукції

Тобто фізичний обсяг продукції виріс на 1,012х100-100 = 1,2%. Звідси прибуток під впливом зміни обсягу продукції також зміниться на 1,2%:

 Аналіз прибутку від виробництва продукції= 981∙0,012 =+11,8 тис. грн.

– зміна асортименту продукції:

 Аналіз прибутку від виробництва продукції=

= (8925-7808) – 981∙1,012 = +124,2 тис. грн.

Балансова перевірка:

69 + (-295) + 11,8 + 124,2 = -90 тис. грн.,

Тобто розрахунки правильні, оскільки сукупний вплив всіх факторів дорівнює зміні фактичного прибутку в порівнянні з планом (табл. 6.2).

Аналіз результатів факторного аналізу свідчить, що зменшення прибутку у порівняння з планом викликаний тільки одним чинником – зростанням собівартості продукції, що було підкреслено при аналізі витрат на 1 грн. продукції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Аналіз прибутку від виробництва продукції - Довідник з економіки


Аналіз прибутку від виробництва продукції