Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

3.7. Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції

Одним із суттєвих завдань аналізу виробничої програми є виявлення і мобілізація резервів зростання обсягу виробництва продукції.

Основними джерелами резервів зростання виробництва є

– впровадження заходів науково-технічного прогресу;

– створення додаткових робочих місць;

– підвищення продуктивності праці за рахунок її інтенсифікації (суміщення

професій, наукова організація праці, підвищення кваліфікації, розповсюдження передового досвіду тощо);

– поліпшення використання робочого часу (скорочення цілоденних і внутрішньозмінних втрат, непродуктивних втрат).

При пошуку резервів росту виробництва продукції слід на підставі структури витрат визначити характер виробництва (матеріалоємне, трудомістке, фондомістке), що дозволить сконцентрувати увагу на найсуттєвіші джерела.

Варто зазначити, що пошук резервів зростання обсягу виробництва продукції має багато напрямків.

Тому зосередимо увагу на деяких із них.

Приріст

продукції за рахунок створення додаткових робочих місць розраховується за такою формулою:

 Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції (3.14)

Де ∆ Прм – приріст продукції за рахунок створення нових робочих місць;

РМ – додаткові робочі місця;

W – очікуваний середньорічний виробіток робітника.

Приріст продукції за рахунок введення нового устаткування визначається за формулою

 Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції (3.15)

Де ∆ Пну – приріст продукції за рахунок введення нового устаткування;

Чну – час роботи заново введеного устаткування, маш-год;

Вну – очікуваний виробіток продукції за 1 маш-год заново введеного устаткування.

Приріст продукції за рахунок впровадження заходів НТП для вдосконалення технології і організації виробництва і праці (по засобах праці) визначається так:

 Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції (3.16)

Де ∆ Пнтп – приріст продукції за рахунок заходів НТП для вдосконалення технології та організації виробництва і праці (по засобах праці);

Т – тривалість роботи устаткування, по якому впроваджуються заходи НТП, маш-год;

В0, В1 – виробіток продукції за 1 маш-год устаткування відповідно до і після впровадження заходів НТП.

Приріст продукції за рахунок ліквідації втрат робочого часу визначається за такою формулою:

 Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції (3.17)

Де ∆ Пвч – приріст продукції за рахунок ліквідації втрат робочого часу;

ЧВ – втрати робочого часу за причинами, що залежать від підприємства;

W г – очікуваний середньогодинний виробіток.

Приріст продукції за рахунок зниження норм витрат сировини і матеріалів в результаті впровадження заходів НТП визначається за формулою:

 Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції (3.18)

Де ∆ Пм – приріст продукції за рахунок зниження норм витрат сировини і матеріалів в результаті впровадження заходів НТП;

Нд, Нп – норми витрат сировини і матеріалів відповідно до і після впровадження заходів НТП;

Рпл – планова ціна одиниці сировини і матеріалів;

Qпл – плановий випуск продукції в натуральному вимірі з моменту впровадження заходу до кінця року.

Зростання обсягу виробництва за рахунок певних резервів доцільно лише за умови існуючого попиту на продукцію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції - Довідник з економіки


Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції