АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Єє. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Є З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ, ЇХ ЕЛЕМЕНТАМИ

Мета: вчити учнів писати малу і велику букву Єє, слова та речення з нею; розвивати мовлення, вміння зосереджуватися; виховувати любов до природи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повторення правил сидіння за партою під час письма.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за малюнком зошита (с. 37)

– Хто сидить у барлозі?

– Чому він такий здивований?

– Що ще зображено?

– Відгадайте загадку.

– Навесні я зацвітаю

Синім цвітом серед гаю.

Відгадайте, що за

квітка,

Бо мене не стане влітку. (Пролісок)

– Опишіть квітку проліска. (Пролісок – це рослина з блакитними, синіми, фіолетовими або білими квітками.)

2. Ознайомлення з буквою

Учитель виставляє на дошці букви я, ю, ї.

– Які звуки вони позначають?

– Буква є теж позначає два звуки.

– Не ховайся, букво Є,

Озовися, де ти є?

– Я, сказала буква Є,-

У словах: моє, твоє,

У фойє і в ательє,

У єхидни, у єнота,

А нема – у бегемота.

3. Графічний аналіз малої і великої букв Єє

– Порівняйте малу і велику, друковану і рукописну букви Єє.

– На яку з букв чи елементів

букв подібна велика писана буква Є? (О, С, X, Ж)

– Велика буква Є відрізняється від малої лише розміром, а поперечний елемент проходить трохи вище рядкової лінії.

4. Письмо малої рукописної букви є

– Розгляньте букву є в рамці. У яких буквах такі елементи ви вже писали? (У буквах с, о, х, н, ю, ж)

– Рядкову букву є починаємо писати трохи нижче від верхньої рядкової лінії, заокруглюємо вліво під рядковою лінією і ведемо, заокруглюючи, вниз до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюємо і закінчуємо на середині рядка. Буква є – це півовал, верхнє заокруглення слід писати вужче, ніж нижнє. Посередині зліва направо пишемо невелику пряму лінію.

Учитель нагадує, що в рядку подано допоміжні похилі лінії з метою “вирівнювання спинки” букви є.

5. Письмо буквосполучень та слів

Кожне слово діти читають хором, складають з ними речення. Потім наводять слова і записують їх у рядку. Учитель звертає увагу на складні та безвідривні поєднання у буквосполученнях озцві, жив, ригр, рилі.

Фізкультхвилинка

6. Письмо речення

– Із якої загадки цей рядок?

– Тане сніжок,

Квітне лужок,

День прибуває.

Коли це буває? (Весною)

– Прочитайте речення з питальною інтонацією. Чому саме так треба читати?

– Який знак про це свідчить?

Учні пишуть знак питання на дошці. У зошиті наводять речення.

7. Виконання завдання зі знаком питання

– Упізнайте букви і напишіть їх великими рукописними.

8. Розфарбовування малюнка (с. 37)

9. Робота за малюнком зошита (с. 38)

10. Письмо великої букви Є, слів із нею

– Велику букву Є починаємо писати із заокруглення, що торкається верхньої міжрядкової лінії, і закінчуємо нижнім заокругленням на нижній рядковій лінії. Не вище від верхньої рядкової лінії ставиться поперечна пряма лінія.

– Коли чоловіка називають Євгенович?

– Виконайте звуко-буквений аналіз слова Євген.

11. Письмо речень

– Наведіть речення. Які букви будуть поєднуватися безвідривно?

12. Виконання завдання діда Буквоїда

– Закінчіть слова, додаючи стільки букв, скільки стоїть крапок.

13. Розфарбовування малюнка (с. 38)

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яку букву навчилися писати на уроці?

– Які звуки вона позначає?

– Наведіть приклади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Єє. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Є З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ, ЇХ ЕЛЕМЕНТАМИ - Плани-конспекти уроків по українській мові


АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Єє. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Є З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ, ЇХ ЕЛЕМЕНТАМИ